Ciocia Monika- wychowawca grupy Skrzata Opałki, nauczyciel języka angielskiego

Ciocia Malwina- pomoc nauczyciela grupy Skrzata Opałki

Ciocia Kasia- wychowawca grupy Skrzata Wesołka, nauczyciel języka angielskiego

Ciocia Marta- asystent nauczyciela grupy Skrzata Wesołka

Ciocia Ania- dyrektor przedszkola

Ciocia Ewa- wychowawca grupy Skrzata Poziomki, nauczyciel

Ciocia Małgosia- asystent nauczyciela grupy Skrzata Apsika

Ciocia Asia- opiekun grupy Skrzata Poziomki

Ciocia Kasia – opiekun grupy żłobkowej Skrzata Apsika

Ciocia Nikola- opiekun grupy żłobkowej Skrzata Apsika

Są z nami również Ciocie i Wujkowie od zajęć dodatkowych tj. Sandra, Ula, Jadzia, Bartłomiej i Artur.

Skip to content