Ciocia Marika- wychowawca grupy Skrzata Opałki

Ciocia Malwina- pomoc nauczyciela grupy Skrzata Opałki

Ciocia Aldona- wychowawca grupy Skrzata Wesołka

Ciocia Marta- asystent nauczyciela grupy Skrzata Wesołka

Ciocia Ania- dyrektor przedszkola, wychowawca grupy Skrzata Poziomki

Ciocia Małgosia- asystent nauczyciela grupy Skrzata Poziomki

Ciocia Asia- opiekun grupy Skrzata Poziomki

Ciocia Krysia – opiekun grupy żłobkowej Skrzata Apsika

Ciocia Kasia – opiekun grupy żłobkowej Skrzata Apsika

Ciocia Nikola- opiekun grupy żłobkowej Skrzata Apsika

Ciocia Kasia- nauczyciel języka angielskiego

Ciocia Ewa- nauczyciel ( obecnie na zwolnieniu lekarskim)

Ciocia Natalia- nauczyciel wychowania przedszkolnego (obecnie na urlopie macierzyńskim)

Są z nami również Ciocie i Wujkowie od zajęć dodatkowych tj. Ania, Irmina, Jadzia, Stasia, Bartłomiej i Artur.