Ciocia Ewa- wychowawca grupy Skrzata Opałki

Ciocia Malwina- pomoc nauczyciela grupy Skrzata Opałki

Ciocia Kasia- wychowawca grupy Skrzata Wesołka, nauczyciel języka angielskiego

Ciocia Marta- asystent nauczyciela grupy Skrzata Wesołka

Ciocia Ania- dyrektor przedszkola

Ciocia Diana- wychowawca grupy Skrzata Poziomki, nauczyciel języka angielskiego

Ciocia Małgosia- asystent nauczyciela grupy Skrzata Poziomki

Ciocia Asia- opiekun grupy Skrzata Poziomki

Ciocia Ania- opiekun grupy żłobkowej Skrzata Apsika

Ciocia Kasia – opiekun grupy żłobkowej Skrzata Apsika

Ciocia Nikola- opiekun grupy żłobkowej Skrzata Apsika

Ciocia Kasia- nauczyciel języka angielskiego

Są z nami również Ciocie i Wujkowie od zajęć dodatkowych tj. Irmina, Jadzia, Stasia, Bartłomiej i Artur.