HARMONOGRAM DNIA

PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE LEŚNE SKRZATY

GRUPA SKRZATA OPAŁKI 

7.30-8.45 schodzenie się dzieci, zabawy własne, zabawy ruchowe z elementami porannej gimnastyki;

8.45 – czynności higieniczne, przygotowywanie do śniadania

9.00 śniadanie

9.30 –  czynności higieniczne, szczotkowanie zębów

9.45-10.45 – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze (60 min)

10.45 czynności higieniczne, przygotowanie do zupy

11.00- zupka

12.00-12.30 – j. angielski – zajęcia metodyczne

12.45 –  czynności higieniczne, II Danie

13.00-14.00 – spacer, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu

14.15-15.15 – wspólne zajęcia plastyczne, manufaktura

15.15 – czas wolny,  zabawy własne dzieci z nauczycielem

Realizacja podstawy programowej w godzinach 9.00-14.30

Gimnastyka korekcyjna prowadzona przez fizjoterapeutę piątki  godzina 8.30

Zajęcia taneczne wtorek godzina 12.00

Spotkanie z teatrem prowadzone przez aktora wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol

czwartki 10.45

Zajęcia logorytmiczne z elementami teatru i dramy – poniedziałki godz. 10.30

Indywidualne zajęcia logopedyczne poniedziałki godz. 11.00-14.00

Spotkanie z muzyką przy pianinie – środy 10.00

Język angielski prowadzi Ciocia Kasia.

Opiekun grupy Marika Maleszka